אם גם אתם מצאתם את עצמכם לוקחים מונית בנתב»ג ונאלצים לשלם תעריף גבוה משמעותית מזה הנהוג ביתר חלקי הארץ, תשמחו בוודאי לשמוע שהדברים עומדים להשתנות.

לאחר חצי שנה של דיונים בין רשות שדות התעופה, משרד התחבורה ומשרד האוצר, סוכם בין הצדדים על מודל חדש להפעלת שירותי ההסעה משדה התעופה. לפי המודל, יבוטל הזיכיון הבלעדי שעל פיו פעל עד כה שירות המוניות מנתב»ג, וחברת המוניות שפעלה באופן בלעדי במשך ארבעים השנה האחרונות בנתב»ג –  לא תהיה עוד בלעדית.

מרגע שיפעל המודל החדש, תוכל כל מונית רשומה המגיעה לשדה התעופה לקחת נוסעים. אומנם יהיה זכיין שייבחר להפעלת השירות והוא יפעיל בעצמו מוניות, אך הוא יאפשר גם לכל המוניות האחרות שמגיעות ליטול חלק בהסעת הנוסעים.

המטרה הסופית היא לשים סוף למצב בו 70% מהמוניות שמסיעות נוסעים לנתב»ג יוצאות משדה התעופה כשהן ריקות. בעקבות כך צפויים מחירי המוניות לרדת באופן משמעותי ביותר.