חדשות צופיה: חוק חדש למשגיחי הכשרות | צה"ל בתרגיל עם חיל צרפת