חדשות צופיה: האסון בפלטבוש, הפסקת החשמל שהשביתה יותר מאלף טיסות