התיירים מהונגריה שניצלו מהשטפונות הודו למחלצים הישראלים